Голашфарма ООД е частна фирма за производство на ветеринарно-медицински продукти за домашни животни и любимци.Създадена е през 1994 година. Фирмата е лицензирана за производство съгласно изискванията на Добрата Производствена Практика ( ДПП ). Притежава разрешителни за продажба на продуктите си в България, Румъния, Турция, Украйна и Македония. Персонала, помещенията, оборудването, документацията, продукцията, качествения контрол и осигуряването на качеството отговарят на изискванията на ДПП.

Фирмата разполага с нужните специалисти - фармацевти, доктор по ветеринарна медицина, инжeнери и икономисти.

Структурата на фирмата е изградена съгласно ДПП:

Отдел "Производство, техника и инвестиции"

Отдел "Качесвен контрол"

Отдел "Осигуряване на качеството"

Отдел "Снабдяване и продажби"

Отдел "Развитие и внедряване".

Ръководителите на отдели са независими и са подчинени пряко на Ръководителя на отдел "Производство, техника и инвестиции".

Отдел "Производство, техника и инвестиции" разполага с таблетно отделение и складови помещения за Входящи продукти и Готова продукция.

 

Свържете се с нас

Контакти

Адрес:
ГОЛАШФАРМА ООД

е-Поща:
office@golashfarma.com

Телефон и факс:
+359 888 300 755
+ 359 701 505 70

Продукти - ИЗБРАНИ

Друго

Чака инфо

golash logo bg

Internation Online shop.
All our products in one place!

Buy now!

Buy here  

Call Center

Имаш въпроси?

Свържи се с нас!

Помощ?